Zpětná vazba od rodičů k domácímu vzdělávání

Milé děti, vážení rodiče,

děkujeme za Vaši zpětnou vazbu k dosavadnímu předávání učiva a způsobu komunikace. Většina z Vás ocenila dostupnost a pravidelnost, se kterou nalézáte učivo na webových stránkách školy. V názorech na množství zadávaného učiva se lišíte (pro někoho je to hodně, pro někoho málo). Většina z Vás vnímá míru úkolů jako přiměřenou. Pedagogové budou i nadále při zadávání učiva dělit práci na povinnou a dobrovolnou tak, aby děti mohly pracovat podle svých individuálních schopností. Žádné záporné připomínky se k nám nedostaly (alespoň ne touto cestou). I nadále se můžete v případě jakýchkoliv obtíží s učivem obrátit na třídní učitelky emailem, nově také v pracovní dobu na soukromé mobilní telefony, které Vám zašleme na e-mailovou adresu.

Rádi bychom v týdnu od 6. 4. do 9. 4. rozšířili dosavadní způsob předávání učiva v rámci aplikace Škola v pyžamu.

Je nám jasné, že někteří z Vás mohou mít potíže se zajištěním notebooků, PC či tabletů pro častější připojování. Pro ty i nadále bude fungovat vkládání učiva na webové stránky každý pátek jako základní způsob vyvěšování učiva a předávání prací přes email nebo do schránky školy.         V prostředí Škola v pyžamu naleznou děti rovněž zadané učivo na týden + rychlá hodnocení prací od učitelů a krátká videa.

 Škola v pyžamu – postup pro přihlášení

Děkujeme za dosavadní spolupráci a podporu dětí i nás pedagogů. Oceňujeme, jak tuto složitou situaci zvládáte!!!

Do další práce přejeme hodně sil a zdraví!                     Pedagogové ZŠ Droždín