Každý školní rok zahajujeme společným setkáním dětí, rodičů, učitelů a hostů na zahradě naší školy.

Návštěvníkům a dětem bývá představena celoroční motivace, která je bude provázet po celý školní rok ve vyučování, dalších akcích a projektech. Do průběhu Zahájení se zapojují nejen učitelé, ale podílí se na něm i žáci a dobrovolníci z řad rodičů.