CVYK: Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení

Realizace projektu: Od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021 (3 roky)

Realizátor projektu: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Partner projektu: NaZemi, z.s.

Cílová skupina: pedagogové základních škol. Zapojeno bude 20 pedagogů z osmi základních škol Jihomoravského a Olomouckého kraje.

Cíl projektu: Podpořit pedagogy v zavádění formativního hodnocení a využít přitom sadu kritérií vývojového kontinua rozvíjejícího kompetenci k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem (součást klíčových kompetencí RVP). Dílčím cílem je pak zpřesnění kontinua na pozici pojmenovaných výstupů a příkladů dobré praxe (tzv. ukazatelů).

Dosažení cíle projektu: Vytvoření dvou formativních skupin a jejich pravidelná a dlouhodobá činnost. V rámci projektu budou probíhat setkávání těchto skupin, konference a podpora na zapojených školách. Dále budou vytvářeny materiálů, které umožní přenesení nabitých zkušeností na další pedagogy a další školy.

Manažerka projektu: Jana Frödová, jana.frodova@lipka.cz

 

Projekt Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení je spolufinancován Evropskou unií.