Již několik let se snažíme o to, aby první kontakt budoucího prvňáčka s naší školou byl založen na prožitku a pozitivní motivaci. K tomu nám slouží netradičně pojatý zápis předškoláků, který vychází z celoročního tématu.

Tato forma zápisu by měla u dítěte odstranit strach z neznámého školního prostředí, navodit atmosféru pohody a bezpečí. Zápis absolvují všechny děti současně.

Posuzování školní zralosti probíhá formou řízeného rozhovoru s dítětem, dále se zaměřuje na jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, jazykové dovednosti, matematické představy a schopnosti dítěte řešit úkol samostatně nebo ve skupině.

Děti se stávají součástí příběhu, během kterého procházejí celou školou a seznamují se se všemi učiteli. Nedílnou součástí zápisu jsou nejen samostatné úkoly, ale také činnosti, při kterých se děti snaží spolupracovat.

V posledních letech se zápisu účastní speciální pedagožka, která se odborně podílí na posuzování školní zralosti budoucích prvňáčků.