Členové Školního poradenského pracoviště na ZŠ Gagarinova 19, Olomouc – Droždín

 

Speciální pedagog: Mgr. Veronika Daňková, dankova@zsdrozdin.cz

 

Výchovný poradce: Mgr. Jitka Šidláková, sidlakova@zsdrozdin.cz

 

Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Šidláková, sidlakova@zsdrozdin.cz

 

Školní psycholog: Mgr. Kateřina Palová, Ph.D., palova@zsdrozdin.cz