Děti naší školy navštěvují několik estetických a sportovně zaměřených zájmových kroužků.

Mnozí žáci využívají k rozšíření své mimoškolní činnosti nabídky sportovních oddílů v Olomouci, navštěvují ZUŠ, apod.

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme tyto zájmové kroužky: ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2021-22