Děti naší školy navštěvují několik estetických a sportovně zaměřených zájmových kroužků.

Mnozí žáci využívají k rozšíření své mimoškolní činnosti nabídky sportovních oddílů v Olomouci, navštěvují ZUŠ, apod.