Děti naší školy navštěvují několik estetických a sportovně zaměřených zájmových kroužků.

Mnozí žáci využívají k rozšíření své mimoškolní činnosti nabídky sportovních oddílů v Olomouci, navštěvují ZUŠ, apod.

Ve školním roce 2020/2021 jsme z důvodu epidemiologické situace v ČR zatím nezahájili činnost zájmových kroužků v naší škole. O změně Vás budeme včas informovat.