Od 1.9.2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Projekt má název ZŠ Droždín výzva 80 a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022419.

Z finančních prostředků v celkové výši 319 848,- Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Projektový den mimo školu