osobnostnirozvoj

Jedním z hlavních cílů naší školy je respektování a rozvoj osobnosti dítěte, posilování jeho sebeúcty a zdravého sebevědomí, rozvíjení partnerských vztahů mezi dospělými a dětmi. Věříme, že pokud budou tyto cíle naplněny, bude se dítě později projevovat jako svobodná a zodpovědná osobnost, schopná aktivně řešit problémy i čelit stresům.

Aktivitami, které se podílí na osobnostním rozvoji, jsou například činnosti spojené se jmény, erby osobnosti, deštníky sebeúcty.

   

Vytváření školních pravidel

Každý rok si s dětmi vyvozujeme pravidla našeho školního života. Věříme, že společně vytvářená pravidla vzájemného soužití jsou pro nás smysluplnější a dokážeme je lépe dodržovat.