Od 1.8.2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt má název ZŠ Droždín výzva 63 a registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013709.

Z finančních prostředků v celkové výši  556 696,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Tandemová výuka v ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů

Projektový den ve škole

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

Projektový den v ŠD/ŠK

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj