Výuková pyramida

pyramida2_500

„Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mne to udělat a já pochopím.“ (čínské přísloví)

Tato pyramida vychází z obecného posouzení efektivity jednotlivých vyučovacích metod, které se ve školách uplatňují. Snažíme se do výuky co nejčastěji zařazovat metody ze spodní části pyramidy, které považujeme za nejúčinnější.

Sledujeme moderní trendy ve vyučování, zúčastňujeme se školení a letních škol. Pro naši školu vybíráme takové metody, které jsou v souladu s filosofií školy. Pátým rokem vyučujeme matematiku podle Hejného metody, v českém jazyce používáme Comenia script (nevázané psací písmo) a vedeme pravidelné Čtenářské dílny.