Spolupráce namísto soutěžení:

V naší škole nesoutěžíme. Každá soutěž má své vítěze a své poražené. Věříme, že naučit se spolupracovat a pomáhat jeden druhému je víc, než snaha být ze všech nejlepší. Naše děti se již v prvním ročníku učí vzájemné pomoci a spolupráci. Začínáme aktivitami ve dvojicích a postupně rozvíjíme schopnost spolupracovat ve skupinách. Žáci se učí nabízet a přijímat pomoc, vzájemně se hodnotit a oceňovat, podporovat a tolerovat druhé.

Při skupinové práci vzniká ideální prostředí pro rozvoj komunikačních schopností a sociálních dovedností dětí. Přirozenou příležitostí ke spolupráci jsou výukové projekty na školách v přírodě, celoškolní akce a slavnosti. Obvykle zde pracujeme ve věkově smíšených skupinách, tzn. že skupinu tvoří žáci od 1.-5.ročníku.