Den Země slavíme pravidelně v dubnu, celoškolním ekologicky zaměřeným projektem, jehož cílem je naše aktivní účast na ochraně životního prostředí. Touto akcí navazujeme na podzimní ekologický projekt. U obou projektů se zaměřujeme na poznávání přírody a její ochranu, na třídění a recyklaci odpadů, sbírání odpadků a čištění lesa.

Školní rok 2005/2006 – zpracovaný školní výukový projekt na serveru RVP.

 

Každá oslava Dne Země je trošku jiná a zároveň jsou všechny stejné – v uvědomění si, že cesta k lepšímu životnímu prostředí začíná u nás samých.