Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování pro zájmové vzdělávání, poskytující účastníkům naplnění volného času zájmovými činnostmi. Školní družina má 2 oddělení s kapacitou 60 žáků.


Priority naší školní družiny:

  • Zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí.
  • Co nejčastější pobyt dětí venku – vycházky do okolí, hry na louce, v lese.
  • Sezónní činnosti – bruslení, sáňkování, bobování.
  • Každoroční podzimní Drakiáda pro děti a rodiče.
  • Možnost využití zájmových kroužků, které škola nabízí pro všechny žáky školy.

V průběhu školního roku je výchovně vzdělávací práce realizovaná v souladu s celoroční motivací – tématem daného roku.