Od roku 2017 je naše škola zapojena do projektu Recyklohraní.

Co je Recyklohraní?

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Za nasbírané vybité baterie a drobné elektrospotřebiče získáváme body, které můžeme vyměnit např. za výukové pomůcky, hry, výtvarné a sportovní potřeby.

Odkaz: http://www.recyklohrani.cz/cs/

Recyklohrani-logo