Složení školské rady na období 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

 

Zástupci zřizovatele:                  Vladimír Prášil

                                                          Martina Hejlová Hollarová

 

Zástupci zákonných zástupců: MUDr. Veronika Hajdová

                                                           Zuzana Páťalová

 

Zástupci za pedagogy:                Mgr. Veronika Daňková

                                                           Mgr. Hana Vaverková – předsedkyně ŠR