Složení školské rady na období 1. 5. 2020 – 30. 4. 2023

 

Zástupci zřizovatele:                  Bc. Kateřina Haincová

                                                           Ing. Martin Tesařík

 

Zástupci zákonných zástupců: MUDr. Veronika Hajdová

Mgr. Jana Sowová

 

Zástupci za pedagogy:                Mgr. Veronika Daňková

                                                           Mgr. Jitka Šidláková – předsedkyně ŠR