brouk1_350Ekologický projekt probíhá pravidelně v říjnu. Je zaměřen především na:

  • upevňování pozitivního vztahu k životnímu prostředí a enviromentální výchovu
  • sběr papíru
  • úklid v okolí školy nebo části lesa
  • vzájemné poznávání se mezi dětmi a pedagogy
  • upevňování spolupráce ve věkově smíšených skupinách