V průběhu měsíců března a dubna věnujeme jedno dopoledne Vítání jara a velikonočním oslavám, které jsou zaměřeny na prohlubování místních tradic a zvyků. Nejprve se společně scházíme v tělocvičně, kde si povídáme o nadcházejících svátcích. Poté se dělíme do čtyř skupin, které se střídají v dílnách zaměřených například na výrobu Moreny, pletení pomlázek a barvení kraslic. S přicházejícím jarem čerpáme po dlouhé zimě sílu a optimismus.

Po velké přestávce opouštíme školu a scházíme se s dětmi z mateřské školy u místního rybníka. Neseme Morenu, zpíváme společně jarní písničky a recitujeme říkadla.

Nakonec zapalujeme Morenu a hážeme ji do rybníka. Zima odchází a s ní všechny nemoci a špatnosti. Přichází jaro – nová síla a naděje.