Chceme být otevřenou školou pro všechny, kteří o nás stojí.

OtevrenaSkola_kresba

Snažíme se, aby rodiče byli našimi partnery a mohli se podílet  na životě školy. Společně organizujeme tradiční akce a slavnosti, rodiče mají své zástupce ve Školské radě.

Za důležité považujeme včasnou informovanost rodičů o výsledcích vzdělávání jejich dětí a chystaných akcích nebo školních projektech. Velmi se nám osvědčila forma konzultačních třídních schůzek, při které se společně schází rodiče, učitel i žák a hodnotí práci za uplynulé období.

Pravidelně připravujeme pro zájemce Den otevřených dveří s možností zúčastnit se vyučování. Navštěvují nás rodiče i prarodiče, studenti z fakult i kolegové učitelé.

Během roku mají děti možnost setkat se také s handicapovanými lidmi, dlouhá léta spolupracujeme s nevidomým kamarádem Michalem Simonem. Příležitostně nás také navštěvují hosté z různých koutů světa. Společně s rodiči podporujeme několik charitativních akcí, např. adopci na dálku, Maltézskou pomoc, Vánoční hvězdu aj.

Jako velmi dobrou vnímáme spolupráci se zřizovatelem naší školy, místním Sborem dobrovolných hasičů, Sportovním klubem Droždín, zástupci Komise městských částí a mateřskou školou v Droždíně. Rádi využíváme programy, které nabízí ekologické centrum Sluňákov, Městská policie Olomouc, ZOO                                                                           Olomouc, LC Proud, apod.