Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 je pětitřídní škola s 1. stupněm. Školu navštěvuje přibližně 90 dětí z Droždína, blízkého okolí i z Olomouce. Zřizovatelem školy je Statutární město Olomouc.

Škola nabízí pěkné prostředí pro vzdělávání a zájmovou činnost. Kromě moderního vybavení učeben mají žáci k dispozici zahradu s hřištěm, posezení pod pergolou, které bývá využíváno také jako letní učebna. Děti mohou za příznivého počasí trávit velkou přestávku na zahradě školy.

Žáci jsou vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu „ Škola pro děti – děti pro školu“. Anglický jazyk je na naší škole vyučován od 2. ročníku.

Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti. Snažíme se vytvářet školu, kde se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Každým rokem se zaměřujeme na podrobnější rozvíjení jednoho průřezového tématu, které se stává naším celoročním mottem. Téma nás pak provází od září do června ve vyučování, školních slavnostech a projektech. Během docházky do naší školy děti zpravidla absolvují tato témata: Já a Ti druzí (zaměřené na dětská práva a povinnosti), Chválím Tě, Země má (zaměřené na ekologii a environmentální výchovu), Olomouc, srdce Hané (bližší poznávání našeho regionu), Nejsme na světě sami (zaměřené na multikulturní výchovu a výchovu v globálních souvislostech) a Cesta za dobrodružstvím (poznávání sebe sama, svých hranic a možností).

pes1

Klademe důraz na:

  • bezpečné prostředí, podněcující zájmy a aktivitu dětí
  • partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči
  • rozvoj osobnosti dětí
  • vzájemné respektování
  • rozvoj spolupráce a komunikace
  • rozvoj zvídavosti dětí
  • smyslové a prožitkové učení
  • propojení školy se životem
  • nastartování do dalšího celoživotního vzdělávání

 

slunce1

Nabízíme:

 

Přechody žáků na jiné školy

Časté a pravidelné otázky rodičů a návštěvníků bývají:

“Co bude s dětmi dál, až opustí vaši školu?
Obstojí na druhém stupni?
Není to vaše učení na úkor vědomostí?”

Myslíme si, že naši žáci umějí to podstatné, co mají znát. Většina z nich je úspěšná i po přechodu na úplnou základní školu, mnozí mají výborné výsledky i na osmiletých gymnáziích. Doufáme ale, že na naší škole mohou děti získat něco navíc – vědomí své vlastní ceny, svoji sebeúctu. Měly by si vážit sebe sama i těch druhých, měly by s nimi umět komunikovat a spolupracovat. Měly by umět obhájit svůj názor, ale současně i respektovat názor druhých, měly by vnímat ostatní nikoli jako soupeře, ale jako partnery. Uvědomujeme si, že přechod žáků na druhý stupeň může být pro některé žáky obtížný. Místo společného procvičování učiva zažijí mnozí poprvé v životě stres při zkoušení u tabule nebo úzkost při nečekané písemce.
 
 
Věříme ale, že čím později to děti potká, tím lépe na to budou připraveny. Čím déle budou děti v bezpečném prostředí, tím snáze se pak vyrovnají s těžkostmi, které přijdou.