Školní výukový projekt „Motýl“

Prvním společným výukovým projektem je malá škola v přírodě, kterou nazýváme „Motýl“. Jedná se o dvoudenní pobyt ve škole a okolí s přespáním. Projekt je zaměřený na osobnostní a sociální výchovu žáků, sebepoznávání a spolupráci.

 

Jedním z hlavních cílů je také začlenění prvňáčků a nových žáků do naší školy. Vzájemnému poznání napomáhá práce dětí ve věkově smíšených skupinách.

Malá škola v přírodě 2005/2006 – zpracovaný školní výukový projekt na serveru RVP.
 motyl3 motyl4