V naší škole se snažíme vytvářet takové podmínky, aby se děti mohly, chtěly a uměly se učit. Proto je pro nás základem právě bezpečné prostředí, ve kterém se pokoušíme uplatňovat efektivní metody a formy výuky.  Řídíme se výsledky moderních výzkumů českých i zahraničních odborníků. V přístupu k dětem se snažíme o respektování Pyramidy potřeb a Výukové pyramidy.

Pyramida potřeb

pyramida1_500

Jednou ze základních podmínek pro pocit bezpečí ve škole je uspokojování základních lidských potřeb (pyramida podle amerického psychologa A. Maslowa). Učení ve škole spadá do potřeby seberealizace. Tato teorie říká, že u dětí nemohou být uspokojovány výše umístěné potřeby, pokud nejsou uspokojovány všechny potřeby pod nimi.

Vnitřní motivace žáků

Velký důraz klademe také na rozvíjení vnitřní motivace žáků (tedy aby se žáci učili, protože sami chtějí, nikoliv proto, aby se vyhli nepříjemnostem nebo pro získání odměny). Věříme, že základem pro udržení vnitřní motivace dětí při vyučování jsou tzv. tři S:

  • SPOLUPRÁCE dětí,
  • SVOBODNÁ VOLBA při určitých typech činností.
  • SMYSLUPLNOST učiva