Na podnět rodičů jsme vybrali organizaci, u které jsme se od září 2009 zapojili do projektu “DEJTE DĚTEM ŠANCI” – Adopce na dálku HAITI. Cílem je umožnit dětem získat bezplatné základní vzdělání. Do adopce jsou zařazeny děti z chudých rodin, které z finančních důvodů nemohou školu navštěvovat. Za roční příspěvek, který je financován ze SRPŠ školy, je dítěti hrazeno:

*školné * školní pomůcky* povinná školní uniforma * základní zdravotní péče * jedno jídlo denně*

4.11.2009 proběhla na škole beseda, kterou vedla slečna Klimková z Arcidiecézní charity Olomouc. Součástí zajímavého vyprávění bylo i promítání fotek z ostrova a míst, kde slečna Klimková působila na své stáži. Její vyprávění bylo velice poutavé. Informace o našem chlapci Idonelovi děti velmi zajímaly. Během besedy děti mohly shlédnout také různé předměty z Haiti. O zájmu dětí, o toto téma, svědčil velký počet dotazů. Součástí besedy byla výstava fotografií a informačních panelů instalované v tělocvičně školy. Výstavu si mohli prohlédnout také rodiče.

 

Naším adoptivním chlapcem je IDONEL MOISE. Idonel žije se svými rodiči ve vesnici Riviere Henne nedaleko Baie de Henne. Vesnice stojí na úpatí kopce, kudy protéká malá řeka, poskytující vodu zemědělcům. Rodina pěstuje banány, patáty a kokosy. Otec vyrábí dřevěné uhlí a maminka se stará o dům a zahradu. Idonel navštěvuje farní školu Sainte Maria Goretti. Cesta z vesnice do školy je dost dlouhá, téměř hodinu chůze. V říjnu 2013 oslaví Idonel 13 roků.

23.11.2011 proběhla další beseda se slečnou Klimkovou a zajímavým hostem Otcem Balthazarem, který působí jako kněz na Haiti. Jeho vstřícnost a milé vystupování podnítilo žáky k mnoha dotazům.