Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určené Facebookové stránky ( MAP Olomouc ).

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

map_logo