Aktuality

Testování ve škole

Testování antigenními testy bude dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví probíhat každé pondělí do konce listopadu. O dalším průběhu testování Vás budeme informovat.  Testování se netýká žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 …

Pravidla karantény

Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou na covid-19. Lze ji zkrátit na 7 dní, a to za podmínky, že od 5. dne karantény podstoupí žák …

Karanténa žáků 1. – 3. ročníku

Z důvodu kontaktu s pozitivně testovanou osobou nařídila Krajská hygienická stanice karanténu pro žáky 1. – 3. ročníku. O doklad k vyřízení OČR si můžete přijít v pondělí 15. 11. …

Ředitelské volno ve dnech 25. – 26. 10.

Vážení rodiče a zákonní zástupci, ředitelka školy v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje na základě doporučení hejtmana Olomouckého kraje souvisejícího …

Projekt Motýl

V pondělí 11. 10. 2021 se bude konat adaptační projekt Motýl. Podrobnější informace o akci naleznete v Terezách.

Naše priority

Bezpečné prostředí
Osobnostně-sociální rozvoj dětí
Spolupráce namísto soutěžení
Efektivní metody výuky
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Otevřená škola

Zapojení do projektů

Naše škola je zapojena do těchto projektů: