Aktuality

Poděkování

Vážení rodiče a někteří žáci (žákyně), velice si vážíme Vaší účasti na středeční brigádě. Děkujeme za pomoc s úklidem půdy!!!

Den Země

Letošní Den Země jsme oslavili návštěvou Zoo na Svatém Kopečku a úklidem odpadků na lesních cestách.  

Vítání jara

Tradiční Vítání jara proběhlo ve spolupráci s místní MŠ v pátek dne 18. 3. 2022. Zimu jsme vyhnali a těšíme se na jaro! Děkujeme všem za účast. 

Zápis do 1. třídy

Váženi rodiče, milí budoucí prvňáčci, zápis do budoucí 1. třídy se koná v sobotu 2. 4. 2022. Bližší informace naleznete na stránce Zápis 2022. Pozvánka na zápis 2022

Naše priority

Bezpečné prostředí
Osobnostně-sociální rozvoj dětí
Spolupráce namísto soutěžení
Efektivní metody výuky
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Otevřená škola

Zapojení do projektů

Naše škola je zapojena do těchto projektů: