Aktuality

Návrat do školy od 30.11.2020

Vážení rodiče, milé děti, od pondělí 30. 11. nastupují všechny třídy prvního stupně do školy k prezenční výuce. Přestože se těšíme, je potřeba se připravit na omezení, která jsou plošně nařízená. …

Aktuální informace pro rodiče

  Ve středu 18. 11. nastupují žáci 1. a 2. ročníku zpátky do školy k prezenční výuce. Budou se vzdělávat podle normálního rozvrhu v Tereze. Místo hodin tělesné a hudební výchovy budeme …

Obědy ve školní jídelně

Vážení rodiče, v průběhu distanční výuky máte možnost odebírat školní obědy. Protože se žáci od 2. 11. 2020 nevrátili do školy, je možné oběd vyzvedávat opět v dřívější době od …

Výhled na listopad

Vážení rodiče, milé děti, chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci při přechodu do distanční výuky. Děti výborně zvládly připojení do synchronních online hodin a ve všech třídách byly v kontaktu …

Naše priority

Bezpečné prostředí
Osobnostně-sociální rozvoj dětí
Spolupráce namísto soutěžení
Efektivní metody výuky
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Otevřená škola

Zapojení do projektů

Naše škola je zapojena do těchto projektů: