Přírodovědná a vlastivědná exkurze Jeseníky 

Ve školním roce 2011/2012 prošli čtvrťáci a páťáci trasu: Ramzová – Šerák – Obří skály – Petříkov – Paprsek – Staré Město pod Sněžníkem a absolvovali besedu s Horskou službou.