Vánoční přání

Vážení rodiče, milé děti, přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2021 pevné zdraví, spokojenost a lásku. Ve škole se znovu  sejdeme v pondělí 4. 1. 2021.  …

ŠD pro žáky 4. ročníku

Vážení rodiče, od pondělí 7.12.2020 budou moci navštěvovat ŠD v naší škole také žáci 4. ročníku. Provoz družiny bude zajištěn ve  dvou odděleních 1. + 2. ročník a 3. + …

Návrat do školy od 30.11.2020

Vážení rodiče, milé děti, od pondělí 30. 11. nastupují všechny třídy prvního stupně do školy k prezenční výuce. Přestože se těšíme, je potřeba se připravit na omezení, která jsou plošně nařízená. …

Aktuální informace pro rodiče

  Ve středu 18. 11. nastupují žáci 1. a 2. ročníku zpátky do školy k prezenční výuce. Budou se vzdělávat podle normálního rozvrhu v Tereze. Místo hodin tělesné a hudební výchovy budeme …

Obědy ve školní jídelně

Vážení rodiče, v průběhu distanční výuky máte možnost odebírat školní obědy. Protože se žáci od 2. 11. 2020 nevrátili do školy, je možné oběd vyzvedávat opět v dřívější době od …

Výhled na listopad

Vážení rodiče, milé děti, chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci při přechodu do distanční výuky. Děti výborně zvládly připojení do synchronních online hodin a ve všech třídách byly v kontaktu …

Výukové programy Silcom

Vážení rodiče, milé děti, firma Silcom umožňuje přístup ke svým online výukovým programům na procvičování učiva pro děti. Máte k dispozici všechny školou zakoupené programy: Ohebné slovní druhy 1 Ohebné slovní druhy 2 …