Aktuální informace Covid 19

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

 – v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a
žáků 2x v týdnu
, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek
vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den
následující po tomto dni,
– dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí;
není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní
testování první vyučovací den v týdnu,
nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
lhůtě po prodělání nemoci
– v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová
pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

Publikováno v