Zahájení školního roku 2021/2022

Vážené děti, milí rodiče a přátelé školy,

srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku 2021/22, které se koná ve středu 1. září 2021 od 10 hodin na zahradě školy. Vzhledem k povinnému testování před zahájením šk. roku Vás prosíme o příchod již od 9,30 hod. Testování se netýká žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně žáků, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší než 72 h, PCR test ne starší než 7 dnů).

V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení v jednotlivých třídách, pouze za účasti rodičů prvňáčků.

Bližší informace naleznete na pozvánce:  Zahájení školního roku 2021-2022

Těšíme se na Vás!

Publikováno v