Stávka

Vážení rodiče, plánovaný rozpočet školství na příští rok povede k úsporám, které se projeví dopadem na všechny typy škol. Navrhovaná opatření povedou ke zvyšování počtu žáků ve třídách, ke snížení počtu …

Ekologický projekt

V úterý 24. 10. proběhl podzimní Ekologický projekt v nedalekém lese. Součástí projektu byl i sběr papíru a úklid části lesa. 

Výuka ve škole, třídní schůzky

Vážení rodiče, dne 12. 10. 2023 proběhla kolaudace stavby související s rekonstrukcí střechy. Žáci nastoupí do svých tříd v budově školy v pondělí 16. 10. 2023. Termín třídních schůzek je …

Projekt Motýl

V pondělí 25.9. se konal celoškolní adaptační projekt Motýl. 

Centrum Semafor – 4. třída

Žáci 4. ročníku se ve dnech 12. a 14. 9. 2022 zúčastnili kurzu dopravní výchovy na hřišti Semafor v Olomouci a všichni úspěšně získali “Průkaz mladého cyklisty”.

Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 (pátek) ředitelské volno. V uvedený den bude probíhat úklid z důvodu přípravy tříd a úložných …