Výhled na listopad

Vážení rodiče, milé děti,

chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci při přechodu do distanční výuky. Děti výborně zvládly připojení do synchronních online hodin a ve všech třídách byly v kontaktu se svými vyučujícími.

Vzhledem k tomu, že návrat k prezenční výuce ve školách je odložen, budeme ve čtvrtek 29. 10. 2020 zasílat e-mailem a zveřejňovat ve Škole v pyžamu nové rozvrhy a informace na období od 2. 11. 2020. Synchronní online výuka bude pevně rozvržena a nastavena na každý den. Počet hodin bude stanoven podle věku dětí. I nadále bude součástí distanční výuky také samostatná práce. Nově budeme zadávat učivo jen na 1 den dopředu – část učiva proběhne v online hodině a část budou děti vypracovávat samostatně. Nově nebudeme již vkládat učivo na webové stránky, ale pouze do Školy v pyžamu, v ojedinělých případech bude možné předávání přes e-mail. Vzhledem k tomu, že je ve škole velká skupina sourozenců, kteří se budou při online hodinách překrývat, budeme počítat s další zápůjčkou školních notebooků. Rodiče sourozenců budou osloveni třídními učitelkami. V polovině listopadu bychom Vás rádi požádali o zpětnou vazbu k novému průběhu distanční výuky. V případě, že nastoupí do školy žáci 1. a 2. tříd, bude pro ně platit normální rozvrh.

Na závěr bychom Vám chtěli popřát klidné prázdniny (26. – 30. 10.), zdraví ve Vašich rodinách, pozitivní mysl. Prosíme, zachovejme zodpovědný přístup k zavádějícím opatřením.

S pozdravem, pedagogové ZŠ Droždín.

Publikováno v