Stávka

Vážení rodiče,

plánovaný rozpočet školství na příští rok povede k úsporám, které se projeví dopadem na všechny typy škol. Navrhovaná opatření povedou ke zvyšování počtu žáků ve třídách, ke snížení počtu asistentů pedagoga a také k podfinancování nepedagogických pracovníků.

S důvody pro stávku souhlasíme, přesto jsme se po zvážení všech okolností rozhodli, že v pondělí 27. listopadu bude škola zajišťovat běžný provoz. (Strava bude zajištěna dodáním bagety ze ŠJ.)

Publikováno v