Ředitelské volno ve dnech 25. – 26. 10.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

ředitelka školy v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje na základě doporučení hejtmana Olomouckého kraje souvisejícího s epidemiologickou situací a pozitivního výskytu Covid 19 ve škole na pondělí 25. října a úterý 26. října 2021 ředitelské volno pro žáky základní školy. Tímto bude přerušena také činnost školní družiny a školní jídelny. Obědy budeme odhlašovat hromadně.
Návrat dětí do školy bude po podzimních prázdninách v pondělí 1. 11. 2021.

                                                           Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy.

Publikováno v