Návrat do školy od 30.11.2020

Vážení rodiče, milé děti,

od pondělí 30. 11. nastupují všechny třídy prvního stupně do školy k prezenční výuce. Přestože se těšíme, je potřeba se připravit na omezení, která jsou plošně nařízená. Všichni žáci i zaměstnanci školy musí během výuky i ŠD nosit roušku. Dále v rámci neshromažďování většího počtu osob na chodbě školy prosíme, aby žáci přicházeli v těchto časových intervalech:

1. ročník v 7,40

2. ročník v 7,40

3. ročník v 7,50

4. ročník v 7,50

5. ročník v 8,00

 

Z organizačních a personálních důvodů nejsme schopni zajistit ranní dohled od 6,40 do 7,40 pro žáky všech ročníků, bude zajištěn pouze pro žáky 1. – 3. ročníku.

Stejný problém máme se zajištěním odpolední družiny v homogenních skupinách. Z tohoto důvodu bude odpolední družina zajištěna opět pro nejmladší žáky, tj. žáky 1. – 3. ročníku s využitím pomoci asistentů pedagoga. Věříme, že jde o dočasné řešení a po dalším rozvolnění opatření budeme moci školní družinu opět nabídnout i žákům 4. ročníku.

Výuka žáků bude probíhat podle mírně upraveného rozvrhu, který naleznete v příloze. V rámci tělesné a hudební výchovy se budeme snažit s dětmi chodit na školní zahradu a na procházky. V průběhu dne bude probíhat větrání tříd, žáci si budou pro tyto chvíle nechávat bundy ve třídách.

Do odvolání (předpokládáme do Vánoc) nebude probíhat odpolední vyučování a žáci budou končit podle následujícího rozpisu tak, aby se stihli vystřídat na obědě bez promíchávání mezi třídami.

Výuka končí a žáci odcházejí na oběd:

1. ročník  – 11,30

2. ročník –  11,50

3. ročník –  12,10 (ve středu 12,30)

4. ročník –  12,30 (ve středu 12,10)

5. ročník –  12,50  

Děkujeme za Vaši podporu i spolupráci během uplynulých týdnů a také za zpětnou vazbu, kterou jste nám poskytli ve formě dotazníku. Výsledky budou zveřejněny nejpozději do pátku 27. 11. 2020 na webových stránkách školy v  kapitole Covid 19 – Aktuální informace.

Přejeme Vám příjemné a poklidné prožití nadcházejícího adventního období.                                                                                                                                                                                                                   Paní učitelky.

Publikováno v