Aktuální informace pro rodiče

 

  1. Ve středu 18. 11. nastupují žáci 1. a 2. ročníku zpátky do školy k prezenční výuce. Budou se vzdělávat podle normálního rozvrhu v Tereze. Místo hodin tělesné a hudební výchovy budeme zařazovat pobyt venku a posílíme hlavní předměty. Děti i dospělí musí mít roušku po celou dobu pobytu ve škole. Prosíme, vybavte děti dvěma rouškami – jednou, se kterou přijdou a náhradní, která bude podepsaná a uložená v sáčku. Provoz ŠD bude zajištěn v obvyklém čase od 11,40 do 16,40 hodin. Děti jednotlivých tříd budou v oddělených skupinách.
  2. Pro žáky 3. – 5. ročníku od 18. 11. pokračuje distanční výuka podle covidového rozvrhu, který bude na stránkách Školy v pyžamu pro některé třídy mírně upraven v pondělí 16. 11. 2020.
  3. Obědy pro distančně vzdělávané žáky. I nadále platí možnost vyzvedávání obědů pro děti, které se vzdělávají doma. Od středy 18. 11. bude doba vydávání obědů pro distanční žáky od 12,30 do 12,45 hodin.
  4. Informace ke škole v přírodě – vzhledem k současné situaci se nám podařilo vyjednat odklad platby zálohy na leden 2021. O platbě budete předem písemně informováni.
  5. Informace k úplatě ŠD. Platba za ŠD bude ponížena o období, kdy děti byly v distančním vzdělávání. V polovině prosince budeme vracet přeplatky na účty zákonných zástupců.
  6. Kritéria pro hodnocení vzdělávání žáků během distanční výuky. Pedagogové sestavili kritéria, podle kterých budou hodnotit v období distančního vzdělávání. Kritéria jsou vyvěšena na webových stránkách školy v kapitole COVID 19 – Aktuální informace. Prosíme rodiče, aby se s nimi seznámili, žáci o jejich znění budou informováni učitelkami.
  7. Dotazník – v příloze naleznete dotazník ke zhodnocení dosavadního průběhu distančního vzdělávání v naší škole. Prosíme zákonné zástupce o jeho vyplnění a zaslání zpět emailem, vložením do Školy v pyžamu nebo vhozením do schránky školy. Žáci 1. a 2. ročníku mohou dotazník předat ve škole třídním učitelkám. Termín odevzdání dotazníků je do pátku 20.11.2020.

 

Vážení rodiče, milé děti i paní učitelky, děkuji Vám za to, s jakým úsilím a nasazením zvládáte výuku v distančních podmínkách. Přeji hodně sil i zdraví do dalších dní.

 

 Děkuji za spolupráci. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy.

Publikováno v