Idonel z Haity v 9. třídě

Vážení rodiče, milé děti, naše škola sponzoruje již mnoho let chlapce Idonela z Haity. Idonel je nyní v 9. třídě a v září se rozhodne, co s ním bude dál. Děkujeme všem, bez kterých bychom nebyli schopni adopci uskutečnit. Dík patří hlavně Vám rodičům a dětem, kteří nám pomáháte organizovat velké školní akce a prodejem výrobků či občerstvení se významně na platbě adopce podílíte. Bez Vás bychom to nedokázali. Do stránky vkládáme článek, který o Idonelovi a naší škole aktuálně vychází a vyřizujeme tím dík i od Arcidiecézní charity Olomouc, která adopce zprostředkovává.

Komentáře jsou zakázány.