Zahradní slavnost

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy a jiní hosté, srdečně Vás zveme na letošní Zahradní slavnost u příležitosti konce školního roku 2018/19. Akce se uskuteční ve středu 26.6.2019 od 17,00 hod …

Cvičení ve škole

V posledním předprázdninovém týdnu proběhnou postupně ve všech ročnících pohybová cvičení s paní Kratochvílovou.

Škola v přírodě

Letos nás čeká týden na Třemešku od 17.-21.6.2019. Bližší informace a přihlášky obdržíte písemně.

Den dětí v LC Proud

Letošní svátek dětí oslavíme programem v Lanovém centru Proud v Olomouci ve středu 5.6.2019. Bližší informace obdržíte písemnou formou.

Přírodovědná exkurze Sluňákov

Ve dnech 6. – 7. 5. 2019 pojedou žáci 4. a 5. ročníku na Přírodovědnou exkurzi do Střediska ekologické výchovy na Sluňákově. Podrobné informace obdržíte písemnou formou.

Zdravý životní styl

V konzultačním týdnu zároveň projde 1.-3. ročník programem o zdravém životním stylu, který povede p. Kratochvílová. O akci budete ještě blíže informováni.

Jarní konzultace

Jarní konzultace ve formě dítě-rodič-učitel proběhnou ve škole v rozpětí od 23.4.2019 do pátku 3.5.2019. Brzy rozešleme konzultační archy a budeme se těšit na setkání!