O naší škole

onasiskole_1Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 je pětitřídní škola s 1. stupněm. Školu navštěvuje přibližně 90 dětí z Droždína, blízkého okolí i z Olomouce. Zřizovatelem školy je Statutární město Olomouc.

Škola nabízí pěkné prostředí pro vzdělávání a zájmovou činnost. Kromě moderního vybavení učeben mají žáci k dispozici zahradu s hřištěm, posezení pod pergolou, které bývá využíváno také jako letní učebna. Děti mohou za příznivého počasí trávit velkou přestávku na zahradě školy.

Žáci jsou vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu „ Škola pro děti – děti pro školu“.

Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti. Snažíme se vytvářet školu, kde se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Každým rokem se zaměřujeme na podrobnější rozvíjení jednoho průřezového tématu, které se stává naším celoročním mottem. Téma nás pak provází od září do června ve vyučování, školních slavnostech a projektech. Během docházky do naší školy děti zpravidla absolvují tato témata: Já a Ti druzí (zaměřené na dětská práva a povinnosti), Chválím Tě, Země má (zaměřené na ekologii a environmentální výchovu), Olomouc, srdce Hané (bližší poznávání našeho regionu), Nejsme na světě sami (zaměřené na multikulturní výchovu a výchovu v globálních souvislostech) a Cesta za dobrodružstvím (poznávání sebe sama, svých hranic a možností).

pes1

Klademe důraz na:

  • bezpečné prostředí, podněcující zájmy a aktivitu dětí
  • partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči
  • rozvoj osobnosti dětí
  • vzájemné respektování
  • rozvoj spolupráce a komunikace
  • rozvoj zvídavosti dětí
  • smyslové a prožitkové učení
  • propojení školy se životem
  • nastartování do dalšího celoživotního vzdělávání

 

slunce1

Nabízíme: