V naší škole se snažíme vytvářet takové podmínky, aby se děti mohly, chtěly a uměly učit. Proto je pro nás základem právě bezpečné prostředí, ve kterém se pokoušíme uplatňovat efektivní metody a formy výuky. Řídíme se výsledky moderních výzkumů českých i zahraničních odborníků. Blízká je nám filosofie PhDr. Jany Nováčkové, CSc. a manželů Kopřivových. V přístupu k dětem se snažíme o respektování Pyramidy potřeb a Výukové pyramidy.

                                                                      Pyramida potřeb

pyramida1_500

Jednou ze základních podmínek pro pocit bezpečí ve škole je uspokojování základních lidských potřeb (pyramida podle amerického psychologa A. Maslowa). Učení ve škole spadá do potřeby seberealizace. Tato teorie říká, že u dětí nemohou být uspokojovány výše umístěné potřeby, pokud nejsou uspokojovány všechny potřeby pod nimi.

Výuková pyramida

pyramida2_500

„Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mne to udělat a já pochopím.“ (čínské přísloví)

Tato pyramida vychází z obecného posouzení efektivity jednotlivých vyučovacích metod, které se ve školách uplatňují. Snažíme se do výuky co nejčastěji zařazovat metody ze spodní části pyramidy, které považujeme za nejúčinnější.

Vnitřní motivace žáků

Velký důraz klademe také na rozvíjení vnitřní motivace žáků (tedy aby se žáci učili, protože sami chtějí, nikoliv proto, aby se vyhli nepříjemnostem nebo pro získání odměny). Věříme, že základem pro udržení vnitřní motivace dětí při vyučování jsou tzv. tři S:

  • SPOLUPRÁCE dětí,
  • SVOBODNÁ VOLBA při určitých typech činností.
  • SMYSLUPLNOST učiva