Přírodovědná exkurze Sluňákov

Ve dnech 6. – 7. 5. 2019 pojedou žáci 4. a 5. ročníku na Přírodovědnou exkurzi do Střediska ekologické výchovy na Sluňákově. Podrobné informace obdržíte písemnou formou.