V prosinci se žáci, učitelé a rodiče zapojujeme do charitativní a humanitární pomoci “MALTÉZSKÁ POMOC”.

Zřizovatelem Maltézské pomoci je České velkopřevorství suverénního řádu Maltézských rytířů. Posláním Maltézské pomoci je poskytovat sociální a zdravotní služby lidem ohroženým sociální izolací a se zdravotním postižením, zprostředkovávání jejich kontaktu se společenským prostředím a začleňování do běžného života při zohlednění jejich psychického a fyzického stavu, bez vytržení z přirozeného sociálního prostředí; to vše v duchu tradic Maltézských rytířů.

Kontakt:
Maltézská pomoc, o.p.s. Centrum Olomouc, Wurmova 6, PO BOX 179, 771 00 Olomouc
www.maltezskapomoc.cz E-mail: olomouc@maltezskapomoc.cz