Informace k vrácení úplaty za ŠD a kroužky

Vážení rodiče,

Rada města Olomouce dne 23. 3. 2020 schválila na doporučení Krizového štábu ORP Olomouc zrušení výběru úplaty za školní družinu, a to zpětně s účinností od 11. 3. 2020, do odvolání. Prostředky úplaty za školní družinu Vám budou poměrnou částí vráceny na Váš účet po skončení uzavírky základních škol.

Vzhledem k mimořádným opatřením, která se dotkla i účasti Vašich dětí v zájmových kroužcích, Vám předáváme od vyučujících kroužků informace ohledně kompenzace platby za 2. pololetí.

Za kroužek florbalu bude vráceno na začátku nového školního roku 500 Kč všem hráčům, kteří zaplatili. Pokud by se hráči přihlásili do florbalu ve školním roce 2020/2021, částka jim bude snížena o tuto částku. 

Platbu za klavír a flétnu budete postupně dostávat zpět na Váš účet. Paní Hrdová se Vám osobně ozve.

Pohybový a taneční kroužek p. Fasnerové bude probíhat nadále formou online cvičení vždy v úterý od 16.00 hod.

Kroužek Judapan Švestka navrhuje několik možností kompenzace platby. Informace rozesílá e-mailem rodičům přihlášených dětí. Pokud se k Vám tento e-mail nedostal, prosíme, abyste mu napsali na: judodoskol@seznam.cz

S případnými dotazy se prosím obracejte na vyučující kroužků.

                                                                                                                      Děkujeme!!