Informace k opatřením účinným od 12.10.2020

Vážení rodiče,

dle usnesení vlády ze dne 8. října 2020 s účinností ode dne 12. října 2020 se změny ve výuce netýkají 1. stupňů základních škol. U nás probíhá vše jako doposud. Předchozí opatření se vztahují na zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy a prostorová opatření ve školní výdejně jídla. Upozorňujeme, že z důvodu snížení míst u stolů v jídelně, může dojít k prodloužení doby vydávání obědů.

Volné dny a prázdniny (týden od 26. – 30. 10. 2020)

26. a 27. říjen jsou Ministerstvem školství  vyhlášeny jako dny volna, kdy je zakázána přítomnost žáků ve škole. Na ně navazuje 28. říjen – státní svátek a poté podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2020. Ve dnech 26., 27., 29. a 30. října je rovněž přerušena činnost školní družiny. Obědy dětem odhlásíme společně. S dětmi se uvidíme ve škole v pondělí 2. listopadu.

  Děkuji za spolupráci. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy.                                                                                                                                                                                                   

Publikováno v