Aktuální informace – výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče milé děti,

v pondělí 4. 1. 2021 nastupují do školy k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku. Budou se vzdělávat podle normálního rozvrhu v Tereze. Děti i dospělí musí mít i nadále roušku po celou dobu pobytu ve škole. Provoz ŠD bude zajištěn v obvyklém čase od 11,40 do 16,40 hodin.

Žáci 3. – 5. ročníku budou opět přecházet do režimu distanční výuky podle covidového rozvrhu, který najdou na stránkách Školy v pyžamu. V pondělí 4. 1. proběhnou online hodiny s třídními vyučujícími. Žáci vzdělávající se doma mají možnost vyzvedávání obědů do jídlonosiče v době od 12,15 do 12,45 hodin. Rodiče, kteří nebudou chtít odebírat stravu pro své děti, prosíme o odhlášení obědů!

Zápůjčka notebooků pro žáky bude umožněna v pondělí 4. 1. 2020 od 8,00 hodin ve sborovně.

                                                                                                                      S pozdravem paní učitelky.

Publikováno v