Přechody žáků na jiné školy

Časté a pravidelné otázky rodičů a návštěvníků bývají:

“Co bude s dětmi dál, až opustí vaši školu?
Obstojí na druhém stupni?
Není to vaše učení na úkor vědomostí?”

IMG_0102_350Myslíme si, že naši žáci umějí to podstatné, co mají znát. Většina z nich je úspěšná i po přechodu na úplnou základní školu, mnozí mají výborné výsledky i na osmiletých gymnáziích. Doufáme ale, že na naší škole mohou děti získat něco navíc – vědomí své vlastní ceny, svoji sebeúctu. Měly by si vážit sebe sama i těch druhých, měly by s nimi umět komunikovat a spolupracovat. Měly by umět obhájit svůj názor, ale současně i respektovat názor druhých, měly by vnímat ostatní nikoli jako soupeře, ale jako partnery. Uvědomujeme si, že přechod žáků na druhý stupeň může být pro některé žáky obtížný. Místo společného procvičování učiva zažijí mnozí poprvé v životě stres při zkoušení u tabule nebo úzkost při nečekané písemce.
Věříme ale, že čím později to děti potká, tím lépe na to budou připraveny. Čím déle budou děti v bezpečném prostředí, tím snáze se pak vyrovnají s těžkostmi, které přijdou.