Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace je zapojena do výzvy EU peníze školám.

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace získala dotaci EU peníze školám z projektu financovaného z OP VK.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3296
Rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo: 4475/21/7.1.4./2011
Název projektu: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Datum zahájení: 19.10.2011
Datum ukončení: 18.04.2014
Celkové způsobilé výdaje projektu: 546 492.-Kč
Zvolené šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT v 1. – 5.ročníku
Vedoucí projektu: Alena Sobotková

Schválené DUM lze vyžádat k využití prostřednictvím emailu: SobAlena@centrum.cz nebo zsgagarinova@volny.cz

 

Dne 21.8.2012 bylo potvrzeno schválení monitorovací zprávy č. 1, projektu EU peníze školám, CZ.1.07/1.4.00/21.3296.

Dne 5.12.2012 bylo potvrzeno schválení monitorovací zprávy č. 2, projektu EU peníze školám, CZ.1.07/1.4.00/21.3296.

Dne 2.5.2013 bylo potvrzeno schválení monitorovací zprávy č. 3, projektu EU peníze školám, CZ.1.07/1.4.00/21.3296.

Dne 30.10.2013 bylo potvrzeno schválení monitorovací zprávy č. 4, projektu EU peníze školám, CZ.1.07/1.4.00/21.3296.

Dne 3.6.2014 bylo potvrzeno schválení závěrečné monitorovací zprávy č. 5, projektu EU peníze školám, CZ.1.07/1.4.00/21.3296.

Dne 15.7.2014 došlo k finančnímu uzavření projektu EU peníze školám, CZ.1.07/1.4.00/21.3296. Finanční vypořádání proběhne do konce roku 2014.