Úplata za zájmové vzdělávání (ŠD) ve školním roce 2020/2021

 

Podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění stanovuje Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, prostřednictvím ředitelky školy úplatu ve školní družině

na 50,- Kč za měsíc.

 

Stanovená úplata bude vybírána ve dvou splátkách za období:

  1. září – prosinec 200,- Kč    je splatná do 15. října
  2. leden – červen 300,- Kč     je splatná do konce února

 

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, po doložení příslušného dokladu. Viz. Řád školní družiny – bod 2.1.5.

Stanovená úplata je vybírána od plátců (zákonných zástupců) formou bezhotovostního bankovního převodu na účet školy:  209 358 353 / 0300

Plátci uvedou jako variabilní symbol rodné číslo dítěte, do zprávy pro příjemce uvedou:

ŠD 9-12/2020 jméno a příjmení dítěte (1. období)

ŠD 1-6/2021 jméno a příjmení dítěte (2. období)

 

Mgr. Kateřina Konečná

ředitelka školy

 

V Olomouci  – Droždíně  29. srpna 2020