Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Olomouc – Droždín

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Kapacita ŠD je 60 žáků.

  1. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
  2. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD.
  3. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitelka školy na základě těchto kritérií:

 

Kritéria:

  • žáci 1., 2. a 3. ročníku

 

  • žáci 4. ročníku, kteří dojíždějí, mají sourozence v ŠD a jejichž zákonní zástupci jsou v aktivním pracovním poměru

 

  • žáci 4. ročníku, kteří dojíždějí a jejichž zákonní zástupci jsou v aktivním pracovním poměru

 

  • žáci 4. ročníku, kteří mají sourozence v ŠD a jejichž zákonní zástupci jsou v aktivním pracovním poměru

 

  • žáci 4. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou v aktivním pracovním poměru

 

  • žáci s nezbytnou potřebou umístění ve ŠD (po pohovoru se zákonným zástupcem žáka)

 

 

                                                                                              Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

 

 

  1. září 2019