Ve školním roce 2014/15 jsme byli zařazeni mezi 30 pilotních škol v programu Pohyb a výživa vyhlášeného MŠMT.  Program je zaměřen na zkvalitnění pohybového a výživového režimu žáků všech typů základních škol. Více informací naleznete pav.rvp.cz.