Týden 22. – 26. 6.

 


Týden 15. – 19. 6.

 


Týden 8. – 12. 6.

 


Týden 1. – 5. 6.

 


Týden 25. – 29. 5.

 


Týden 18. – 22. 5.

 


Týden 11. – 15. 5.

 

 


Týden 4. – 7. 5.

 


Týden 27. – 30. 4.

Milé děti, vážení rodiče,

děkujeme Vám za úsilí, se kterým jste se pustili do společného video setkání prostřednictvím Zoom.us. Velké části z Vás se podařilo připojit tak, že jsme se viděli i slyšeli. V některých případech se nepodařilo připojit přes telefon a někde zlobil zvuk.

Další připojování s dětmi bude probíhat prostřednictvím ohlášení na stánkách Školy v pyžamu, kde budou mít jednotlivé třídy upřesněn čas a bude zde vložen odkaz a případné rozvržení dětí do skupin. Po rozkliknutí  tohoto odkazu by následné připojení mělo proběhnout již jednodušeji.

Upozorňujeme, že připojování do online skupiny je dobrovolné!  Spojení s  dětmi bude sloužit:

  • k vzájemné komunikaci a kontaktu
  • k motivaci dětí pro další práci
  • k ujasnění si dotazů v rámci učiva

Během spojení nebude probíráno nové učivo, zvládnutí zadané látky bude i nadále ponecháno na Vašem rozvržení výuky během týdne. Důvody, které nás k takovému postupu vedou, jsou především rozdílné technické možnosti a vybavenost rodin, které neumožňují připojení všem dětem.

Jsme rádi za velkou podporu rodičů, bez nichž by se připojení obzvláště u mladších dětí nezdařilo.

Při dalších setkáních uvítáme postupné osamostatňování dětí během spojení s paní učitelkou.

V případě potíží se spojením napište třídní učitelce, která by Vás přesměrovala na našeho externího ICT technika pana Pospíšila.

                                                                                                              Děkujeme za spolupráci. Paní učitelky.

 


Týden 20. – 24. 4.

 

 


Týden 14. – 17. 4.

Týden 6. – 8. 4.

Milé děti, vážení rodiče,

děkujeme za Vaši zpětnou vazbu k dosavadnímu předávání učiva a způsobu komunikace. Většina z Vás ocenila dostupnost a pravidelnost, se kterou nalézáte učivo na webových stránkách školy. V názorech na množství zadávaného učiva se lišíte (pro někoho je to hodně, pro někoho málo). Většina z Vás vnímá míru úkolů jako přiměřenou. Pedagogové budou i nadále při zadávání učiva dělit práci na povinnou a dobrovolnou tak, aby děti mohly pracovat podle svých individuálních schopností. Žádné záporné připomínky se k nám nedostaly (alespoň ne touto cestou). I nadále se můžete v případě jakýchkoliv obtíží s učivem obrátit na třídní učitelky emailem, nově také v pracovní dobu na soukromé mobilní telefony, které Vám zašleme na e-mailovou adresu.

Rádi bychom v týdnu od 6. 4. do 9. 4. rozšířili dosavadní způsob předávání učiva v rámci aplikace Škola v pyžamu.

Je nám jasné, že někteří z Vás mohou mít potíže se zajištěním notebooků, PC či tabletů pro častější připojování. Pro ty i nadále bude fungovat vkládání učiva na webové stránky každý pátek jako základní způsob vyvěšování učiva a předávání prací přes email nebo do schránky školy.         V prostředí Škola v pyžamu naleznou děti rovněž zadané učivo na týden + rychlá hodnocení prací od učitelů a krátká videa.

 Škola v pyžamu – postup pro přihlášení

Děkujeme za dosavadní spolupráci a podporu dětí i nás pedagogů. Oceňujeme, jak tuto složitou situaci zvládáte!!!

Do další práce přejeme hodně sil a zdraví!                     Pedagogové ZŠ Droždín.

 

 


Týden 30.3. – 3. 4.

Vážení rodiče,

zdravíme Vás v tomto nelehkém období. Jsme si vědomi potíží, které ho provázejí a také čemu všemu musíte doma čelit.

Zároveň i pro nás je tato situace nová a zkoušíme se s ní vypořádat. Snažíme se hledat nové cesty a měnit je na základě našich nových zkušeností i Vašich připomínek. Ideální je, pokud k nám Vaše připomínky dorazí přímo. Ne všechny školy, a ani rodiny, jsou schopny přejít do on line výuky okamžitě. Je to otázka nastavení, které vyžaduje čas a vybavenost, a to nejen tu naši. Zkoušíme zprůchodnit nastavení, které by dětem umožnilo se naživo spojit se svojí paní učitelkou. Alespoň ve vyšších ročnících.

Prozatím v rámci usnadnění další možné komunikace s třídní učitelkou Vás prosíme o zaslání e-mailového kontaktu na jednoho nebo oba zákonné zástupce.

Pomohlo by nám, kdybyste společně s kontaktem zaslali stručnou zpětnou vazbou o Vašich dosavadních zkušenostech s průběhem předávání úkolů a domácí práce pro Vaše děti. (Jak vnímáte přiměřenost množství učiva, co funguje dobře a co ne, co byste přivítali, co by Vám pomohlo…). Prosíme, výše uvedené odešlete na e-mail třídní učitelky. Zpětná vazba je dobrovolná a neposkytnutí soukromé  e-mailové adresy budeme respektovat. Děkujeme!

Dále připomínáme, že je možné využívat telefonní číslo 739 264 518, které je k dispozici každý pracovní den po celou pracovní dobu.

Nebojte se v případě nesnází na nás obrátit. Děkujeme za Vaši dosavadní spolupráci a přejeme Vám i dětem hodně sil!!!

                                                                                  S pozdravem paní učitelky.

 

 


Týden 23. – 27. 3.


Týden 16. – 20. 3.